Kosten en vergoeding

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor vergoeding van hulp binnen de Jeugd-GGZ. Dit heeft tot gevolg dat de Jeugd-GGZ niet meer is opgenomen in het pakket van de zorgverzekeringen. De gemeenten moeten zorg dragen voor de toegang, beschikbaarheid, kwaliteit en betaling van de kosten voor hulp aan kinderen met psychische problemen en psychische stoornissen. Op welke manier deze zorg wordt ingevuld, kan per gemeente verschillen. U kunt op de site van uw gemeente informeren wat de voorwaarden zijn om voor vergoeding van de hulp in aanmerking te komen. Ook kan informatie worden gekregen via www.dezorgverandertmee.nl.

OOPP heeft contracten afgesloten met de regio’s :
Utrecht West (gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Woerden, Montfoort en Oudewater
Utrecht (hiertoe behoren o.a. stadsdelen Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Haarzuilens en Utrecht stad)

Een voorwaarde om voor vergoeding van de kosten door de gemeente in aanmerking te komen is dat uw huisarts, jeugdarts, specialist of het buurtteam een verwijzing geeft voor generalistische of specialistische psychologische zorg. In deze verwijsbrief moet de reden van verwijzing zijn aangegeven en moet een vermoedelijke DSM-IV diagnose zijn vermeld.
De verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts, specialist of het buurtteam neemt u mee naar het eerste gesprek (intakegesprek). Sinds 1 juni 2009 ben ik verplicht het burgerservicenummer van de aangemelde persoon te controleren. Daarom vraag ik u de verzekeringspas en identiteitspapieren van u en uw kind mee te nemen naar het eerste gesprek.

Generalistische psychologische zorg houdt in dat er kortdurend hulp geboden wordt bij lichte tot matig ernstige problemen. Specialistische zorg wordt ingezet bij zwaardere psychische problemen. Onderzoek naar dyslexie en behandeling hiervan vallen onder de specialistische zorg. De facturen die voor vergoeding in aanmerking komen, worden rechtstreeks gedeclareerd bij de gemeente. Voor eventuele overige kosten ontvangt u zelf een rekening die niet bij de gemeente kan worden gedeclareerd. De gemeente bepaalt in hoeverre de kosten worden vergoed. OOPP is niet verantwoordelijk voor de beslissing van uw gemeente over het vergoeden van de factuur. Het is verstandig om vóór de eerste afspraak goed bij uw gemeente te informeren wat de voorwaarden zijn om voor vergoeding van de hulp in aanmerking te komen. Ook kan informatie worden verkregen via de website www.dezorgverandertmee.nl.

Een aantal zorgaspecten is uitgesloten uit van vergoeding. Hiertoe behoort o.a. intelligentieonderzoek dat niet in het kader van een breder onderzoek wordt afgenomen, onderzoek en behandelingen voor leerproblemen en begeleiding/behandeling die niet samenhangt met een ontwikkelingsstoornis. Ik bied deze hulp wel. De kosten hiervan komen voor eigen rekening en kunnen niet door u zelf worden gedeclareerd bij de gemeente.

Tarieven voor particuliere hulpverlening en onverzekerde zorg vanaf 1 januari 2017
Onderzoek, begeleiding / behandeling        € 85,00 per consult
Telefonisch of e-mail consult                       € 20,00 per consult