Voor wie

In de praktijk bied ik hulp aan kinderen en jongeren tussen de vijf en achttien jaar, wanneer de ‘normale’ ontwikkeling niet vanzelf gaat.
Het doel van elke vorm van hulpverlening is dat het kind zich weer prettig gaat voelen en zich optimaal kan ontwikkelen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat mijn hulp steeds minder nodig wordt en kind/ouders zelfstandig verder kunnen.

De hulp kan bestaan uit diagnostiek, behandeling en begeleiding op de volgende gebieden:

Diagnostiek

 • Intelligentieonderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek:
 • aandacht en concentratie
 • planning en organisatie
 • executieve vaardigheden
 • informatieverwerking en geheugen
 • Sociaal-emotioneel onderzoek
 • Onderzoek naar leerproblemen: rekenen, spellen en lezen (dyscalculie en dyslexie)
 • Observatie op school of thuis

Behandeling/begeleiding

 • Begeleiding bij ADHD of ADD
 • Begeleiding bij aan autisme verwante stoornissen
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Faalangsttraining
 • Training van agressieregulatie
 • Begeleiding bij leerproblemen
 • Remedial teaching
 • Ouderbegeleiding