Hoe ik werk

In een intakegesprek bespreken we de zorgen die u heeft over de ontwikkeling van uw kind en de noodzaak en omvang van uw hulpvraag. Samen gaan we na hoe de ontwikkeling van uw kind tot nu toe is verlopen en maken we een analyse van de sterke en zwakke kanten.

In veel gevallen is het zinvol om eerst een onderzoek af te nemen om de oorzaak en aard van de problemen duidelijk in kaart te brengen. We kunnen ook afspreken te beginnen met begeleiding of behandeling voorafgaand aan het onderzoek. Dit is noodzakelijk als voor het stellen van een diagnose een periode van begeleiding of behandeling vooraf moet gaan. Begeleiding of behandeling na een onderzoek is eveneens een mogelijkheid. Met uw toestemming vraag ik ook informatie bij de school van uw kind op.

In het eindgesprek bespreken we de onderzoeksresultaten en conclusies. Ook krijgt u adviezen voor eventuele vervolgstappen. U krijgt hier een verslag van mee. Als begeleiding of behandeling door de aard van de problemen niet door mij zelf kan worden gedaan, verwijs ik u door. Bijvoorbeeld naar een kinderarts, kinderpsychiater, kinderfysiotherapeut, logopedist of wijkteam.

Kinderen vanaf twaalf jaar mogen aanwezig zijn bij het intake- en eindgesprek als zij dat willen. Voor jongeren vanaf zestien jaar geldt dat zijn of haar toestemming nodig is om informatie aan ouders of derden te geven. Daarom is het prettig als zij bij de gesprekken aanwezig zijn.

Als ouders gescheiden zijn, is in het geval van gezamenlijk gezag schriftelijke toestemming van beide ouders nodig om uw kind hulp te bieden. Als om welke reden dan ook door één van de ouders geen toestemming wordt gegeven, dan is hulpverlening bij OOPP niet mogelijk.

Interessante informatie

www.psy-vechtstreek.nl
www.zorgkaart4kids.nl
www.adhdnetwerk.nl
www.autisme.nl
www.balansdigitaal.nl
www.psynip.nl