Kosten en vergoeding

Vanaf 1 januari 2024 zal de OOPP geen contracten met gemeenten meer afsluiten. De praktijk blijft wel open voor particuliere cliënten. Dit betekent dat mijn werkzaamheden niet meer zullen worden vergoed door de gemeenten of door de ziektekostenverzekering. Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor vergoeding van hulp binnen de jeugd GGZ en deze hulp wordt daarom niet meer door de ziektekostenverzekering vergoed.

Voor particulier aangemelde cliënten is geen verwijzing nodig. Het voordeel hiervan is dat de hulp laagdrempelig, minder bureaucratisch en snel inzetbaar is.

Tarieven per 1 januari 2024

Éénmalig gesprek € 90,00
Begeleiding (45 minuten) € 90,00
Intelligentieonderzoek € 500,00
Onderzoek naar AD(H), ODD of autisme € 850,00
Sociaal-emotioneel onderzoek € 500,00
Dyslexie onderzoek (alleen voortgezet onderwijs) € 500,00
Dyscalculie onderzoek € 550,00

De kosten voor onderzoek zijn inclusief intakegesprek, bespreken van de onderzoeksresultaten en verslaglegging.

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd of afspraken die niet worden afgezegd, worden in rekening gebracht. De kosten hiervan bedragen € 85,00